SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

Spišské potato chips with bacon flavour

Weight 75g
Packaging 24pcs.