SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

Export do celého sveta

Chipsy, ktoré sa vyrába SlovChips Smižany sa pod rôznymi značkami exportujú do viacerých krajín v Európe. Domáce aj zahraničné ohlasy na chuť a kvalitu našich výrobkov sú veľmi pozitívne. Produkty SlovChips sú jednoducho obľúbené na celom svete a vyvážame ich do týchto krajín:

Poľsko

polsko

Estónsko

estosko

Litva

litva

Maďarsko

madarsko

Rusko

rusko

Nemecko

nemecko

Francúzsko

francuzsko

Česko

cesko