SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

SlovChips a Noc s Andersenom

V marci sme v Banskej Bystrici pomohli uskutočniť medzinárodné podujatie

Noc s Andersenom

Na jubilejný 10. ročník akcie sa prihlásilo rekordných 232 verejných a školských knižníc a 10 600 slovenských detí.

27.3.-SPONZORING