SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

Chrummm potato chips paprika flavour

Weight 150 g
Packaging 21 pcs