SlovChips

SlovChips

Jedinečné slovenské chipsy

Prima chips XXLsalted

Weight 166 g
Packaging 21 pcs